Celoodpružené elektrobicykle

Celoodpružené elektrobicykle značiek Ghost, Lapierre a Giant. Kompletný sortiment odpružených ebike-ov, dámske, aj pánske, aj horské elektrické bicykle sú pripravené odviez vás za novým dobrodružstvom. Ponúkame ročný garančný servis bicyklov, možnos osobného prevzatia poskladaného elektrického bicykla na jednej z 3 kamenných predajní. Potrebujete poradi pri výbere elektrobicykla? Sme tu pre vás.

Filter produktov
Zobrazenie:
Zoradi:

Cenový filter

Výrobca Všetko

vežkos kolies Všetko

Typ

Celoodpružené elektrobicykle

GIANT Reign E+ 1 Pro-M20-M-electric red

5 649,00 € s DPH
4 707,50 € bez DPH
Obj. čislo: PC-2003313105
Novü Hybrid SL AMR a SL AMR X sœ zúrukou nekoneŽnej "e-zúbavy" bez obmedzen˘ vƒaka siln?mu a vükonn?mu pohonu a skutoŽnüm allmountain schopnostiam.

V?Ž?ina elektrobicyklov na trhu sœ ako star˘ dobr˘ kamarúti, ktor˘ pomúhajœ pri pedúlovan˘ aby sme tie ist? traily, ktor? sme zvyknut˘ jazdi˜ na klasicküch bicykloch pre?li rüchlej?ie, alebo s men?ou númahou. Av?ak novú generúcia elektrobikov GHOST radu SL AMR a SL AMR X je œplne inú liga, ktorú predpovedú ƒal?˘ krok vo vüvoji eMTB. Sœ navrhnut? od prvej skice a‹ po poslednü komponent do najmen?˘ch detailov, aby vús posunuli do œplne in?ho sveta a sprostredkovali vúm œplne nov? zú‹itky.

Vylep?enia a vychytúvky, ktor? posœvajœ hybridy SL AMR ƒalej pred konkurenciu ako napr˘klad:

Krat?ie k?uky vƒaka ktorüm u‹ nebudete nimi narú‹a˜ a ?krta˜ o kamene a in? prekú‹ky. V?Ž?ia svetlú vü?ka a vy??ia kadencia v reakcii na motor v sprúvnom rozsahu otúŽok zaruŽuje nov?, dosia? nedosiahnut? œrovne vükonnosti bez obmedzenia.
eMTB jazdci to poznajœ, keƒ im pri strmüch vü??apoch dv˘ha predn? koleso. Hybride SL AMR majœ toto vyrie?en? vƒaka upravenej geometrii rúmu vrútane strm?ieho uhla sedlovej rúmovej trubky.
MXer koncept, kde 29 palcov? predn? koleso zaruŽuje presnœ smerovœ stabilitu a 27,5+ palcov? zadn? koleso zaruŽuje zas maximúlny prenos sily, zúber, pohodlie a bezpeŽnos˜. Vüsledkom MXer konceptu je, ‹e na?e hybride SL AMR vynikajœ dokonalou koordinovanou stabilitou a trakciou na akomko?vek povrchu.
Extr?mne tuhü LC karb“novü rúm s n˘zkym slopingom hornej trubky poskytuje dostatok priestoru pre telo a geometria odrú‹a modern?, sœŽasn? trendy. Kombinúcia LC karb“nov?ho rúmu s integrovanou vükonnou bat?riou s jednoduchou manipulúciou p?sob˘ maximúlne d?veryhodne a pritom ?ahko a ?portovo.
Medzi jeho ƒal?ie prednosti m?‹eme zaradi˜ aj znemo‹nenie pretoŽenia riadidiel, pru‹inovü tlmiŽ pre maximúlny komfort s mo‹nos˜ou uzamknutia, pevn? osky v ?tandarde boost, 203mm siln? brzdn? kotœŽe a 4-piestikov? brzdy kde zadnú brzda je uchytenú na patentovanom ?peciúlnom adapt?ri, ktorü sa jednüm bodom up˘na na zadnœ pevnœ osu a druhüm o sedlovou vzperu zadnej stavby. Tüm zni‹uje nap?tie v rúme pri silnom brzden˘ a zúrove? zlep?uje odvod tepla.


StruŽne povedan?: ?piŽkovü rúm, vübava bez kompromisov s pru‹inovüm tlmiŽom pripravenüm vy‹ehli˜ aküko?vek rozbitü ter?n, senzaŽnü trakŽnü pohon a skutoŽne skvel? ovlúdanie ? jednoducho brilantn?!
4 799,00 € s DPH
3 999,17 € bez DPH
Obj. čislo: SCH-18YA1008
Novü Hybrid SL AMR a SL AMR X sœ zúrukou nekoneŽnej "e-zúbavy" bez obmedzen˘ vƒaka siln?mu a vükonn?mu pohonu a skutoŽnüm allmountain schopnostiam.

V?Ž?ina elektrobicyklov na trhu sœ ako star˘ dobr˘ kamarúti, ktor˘ pomúhajœ pri pedúlovan˘ aby sme tie ist? traily, ktor? sme zvyknut˘ jazdi˜ na klasicküch bicykloch pre?li rüchlej?ie, alebo s men?ou númahou. Av?ak novú generúcia elektrobikov GHOST radu SL AMR a SL AMR X je œplne inú liga, ktorú predpovedú ƒal?˘ krok vo vüvoji eMTB. Sœ navrhnut? od prvej skice a‹ po poslednü komponent do najmen?˘ch detailov, aby vús posunuli do œplne in?ho sveta a sprostredkovali vúm œplne nov? zú‹itky.

Vylep?enia a vychytúvky, ktor? posœvajœ hybridy SL AMR ƒalej pred konkurenciu ako napr˘klad:

Krat?ie k?uky vƒaka ktorüm u‹ nebudete nimi narú‹a˜ a ?krta˜ o kamene a in? prekú‹ky. V?Ž?ia svetlú vü?ka a vy??ia kadencia v reakcii na motor v sprúvnom rozsahu otúŽok zaruŽuje nov?, dosia? nedosiahnut? œrovne vükonnosti bez obmedzenia.
eMTB jazdci to poznajœ, keƒ im pri strmüch vü??apoch dv˘ha predn? koleso. Hybride SL AMR majœ toto vyrie?en? vƒaka upravenej geometrii rúmu vrútane strm?ieho uhla sedlovej rúmovej trubky.
MXer koncept, kde 29 palcov? predn? koleso zaruŽuje presnœ smerovœ stabilitu a 27,5+ palcov? zadn? koleso zaruŽuje zas maximúlny prenos sily, zúber, pohodlie a bezpeŽnos˜. Vüsledkom MXer konceptu je, ‹e na?e hybride SL AMR vynikajœ dokonalou koordinovanou stabilitou a trakciou na akomko?vek povrchu.
Extr?mne tuhü LC karb“novü rúm s n˘zkym slopingom hornej trubky poskytuje dostatok priestoru pre telo a geometria odrú‹a modern?, sœŽasn? trendy. Kombinúcia LC karb“nov?ho rúmu s integrovanou vükonnou bat?riou s jednoduchou manipulúciou p?sob˘ maximúlne d?veryhodne a pritom ?ahko a ?portovo.
Medzi jeho ƒal?ie prednosti m?‹eme zaradi˜ aj znemo‹nenie pretoŽenia riadidiel, pru‹inovü tlmiŽ pre maximúlny komfort s mo‹nos˜ou uzamknutia, pevn? osky v ?tandarde boost, 203mm siln? brzdn? kotœŽe a 4-piestikov? brzdy kde zadnú brzda je uchytenú na patentovanom ?peciúlnom adapt?ri, ktorü sa jednüm bodom up˘na na zadnœ pevnœ osu a druhüm o sedlovou vzperu zadnej stavby. Tüm zni‹uje nap?tie v rúme pri silnom brzden˘ a zúrove? zlep?uje odvod tepla.


StruŽne povedan?: ?piŽkovü rúm, vübava bez kompromisov s pru‹inovüm tlmiŽom pripravenüm vy‹ehli˜ aküko?vek rozbitü ter?n, senzaŽnü trakŽnü pohon a skutoŽne skvel? ovlúdanie ? jednoducho brilantn?!
4 799,00 € s DPH
3 999,17 € bez DPH
Obj. čislo: SCH-18YA1020
Novü Hybrid SL AMR a SL AMR X sœ zúrukou nekoneŽnej "e-zúbavy" bez obmedzen˘ vƒaka siln?mu a vükonn?mu pohonu a skutoŽnüm allmountain schopnostiam.

V?Ž?ina elektrobicyklov na trhu sœ ako star˘ dobr˘ kamarúti, ktor˘ pomúhajœ pri pedúlovan˘ aby sme tie ist? traily, ktor? sme zvyknut˘ jazdi˜ na klasicküch bicykloch pre?li rüchlej?ie, alebo s men?ou númahou. Av?ak novú generúcia elektrobikov GHOST radu SL AMR a SL AMR X je œplne inú liga, ktorú predpovedú ƒal?˘ krok vo vüvoji eMTB. Sœ navrhnut? od prvej skice a‹ po poslednü komponent do najmen?˘ch detailov, aby vús posunuli do œplne in?ho sveta a sprostredkovali vúm œplne nov? zú‹itky.

Vylep?enia a vychytúvky, ktor? posœvajœ hybridy SL AMR ƒalej pred konkurenciu ako napr˘klad:

Krat?ie k?uky vƒaka ktorüm u‹ nebudete nimi narú‹a˜ a ?krta˜ o kamene a in? prekú‹ky. V?Ž?ia svetlú vü?ka a vy??ia kadencia v reakcii na motor v sprúvnom rozsahu otúŽok zaruŽuje nov?, dosia? nedosiahnut? œrovne vükonnosti bez obmedzenia.
eMTB jazdci to poznajœ, keƒ im pri strmüch vü??apoch dv˘ha predn? koleso. Hybride SL AMR majœ toto vyrie?en? vƒaka upravenej geometrii rúmu vrútane strm?ieho uhla sedlovej rúmovej trubky.
MXer koncept, kde 29 palcov? predn? koleso zaruŽuje presnœ smerovœ stabilitu a 27,5+ palcov? zadn? koleso zaruŽuje zas maximúlny prenos sily, zúber, pohodlie a bezpeŽnos˜. Vüsledkom MXer konceptu je, ‹e na?e hybride SL AMR vynikajœ dokonalou koordinovanou stabilitou a trakciou na akomko?vek povrchu.
Extr?mne tuhü LC karb“novü rúm s n˘zkym slopingom hornej trubky poskytuje dostatok priestoru pre telo a geometria odrú‹a modern?, sœŽasn? trendy. Kombinúcia LC karb“nov?ho rúmu s integrovanou vükonnou bat?riou s jednoduchou manipulúciou p?sob˘ maximúlne d?veryhodne a pritom ?ahko a ?portovo.
Medzi jeho ƒal?ie prednosti m?‹eme zaradi˜ aj znemo‹nenie pretoŽenia riadidiel, pru‹inovü tlmiŽ pre maximúlny komfort s mo‹nos˜ou uzamknutia, pevn? osky v ?tandarde boost, 203mm siln? brzdn? kotœŽe a 4-piestikov? brzdy kde zadnú brzda je uchytenú na patentovanom ?peciúlnom adapt?ri, ktorü sa jednüm bodom up˘na na zadnœ pevnœ osu a druhüm o sedlovou vzperu zadnej stavby. Tüm zni‹uje nap?tie v rúme pri silnom brzden˘ a zúrove? zlep?uje odvod tepla.


StruŽne povedan?: ?piŽkovü rúm, vübava bez kompromisov s pru‹inovüm tlmiŽom pripravenüm vy‹ehli˜ aküko?vek rozbitü ter?n, senzaŽnü trakŽnü pohon a skutoŽne skvel? ovlúdanie ? jednoducho brilantn?!
5 499,00 € s DPH
4 582,50 € bez DPH
Obj. čislo: SCH-18YA1026

Celoodpružené elektrobicykle

LAPIERRE eZesty AM 9.0 Ultimate

6 199,00 € s DPH
5 165,83 € bez DPH
Obj. čislo: SCH-13926

Celoodpružené elektrobicykle

LAPIERRE OVERVOLT AM 4.5

3 799,00 € s DPH
3 165,83 € bez DPH
Obj. čislo: SCH-13942

Celoodpružené elektrobicykle

Ebike Kato FS S3.9 Night Black / Star White

2 999,00 € s DPH
2 499,17 € bez DPH
Obj. čislo: SCH-86YK1018
3 799,00 € s DPH
3 165,83 € bez DPH
Obj. čislo: SCH-86YA1020
4 599,00 € s DPH
3 832,50 € bez DPH
Obj. čislo: SCH-86YA1026
3 999,00 € s DPH
3 332,50 € bez DPH
Obj. čislo: PC-2003320106

Celoodpružené elektrobicykle

GIANT Reign E+ 2 Pro-M20-XL-tempus grey/dessert

4 949,00 € s DPH
4 124,17 € bez DPH
Obj. čislo: PC-2003314107

Celoodpružené elektrobicykle

GHOST Kato FS S3.9 AL orange/black

Hybride Ghost Kato FS S3.9 je nová rada MTB elektrobicyklov, ktoré sú vybavené výkonným stredovým motorom Shimano Steps E8000 navrhnutým pre horské bicykle, disponujúcim vysokým výkonom 250W.
2 999,00 € s DPH 2 599,00 € s DPH
2 165,83 € bez DPH
Obj. čislo: 10-018-15

Celoodpružené elektrobicykle

GIANT Stance E+ 1-M19-orange-size M

3 599,00 € s DPH 3 099,00 € s DPH
2 582,50 € bez DPH
Obj. čislo: 10-019-02

Celoodpružené elektrobicykle

GHOST Hybride SLAMR S1.7+ - M

3 699,00 € s DPH 2 999,00 € s DPH
2 499,17 € bez DPH
Obj. čislo: 10-022-15

 

Dostaňte sa ďalej, bez námahy, jazdite rýchlejšie a objavte viac

 

V našom obchode Terrabike nájdete všetko, čo potrebujete pre elektrické bicykle. Od nadupaných e-bicyklov, cez cyklodoplnky až po náhradné diely a komponenty na elektrobike.V našom sortimente máme viac ako 30 značiek bicyklov, cyklo komponenty, cyklistické oblečenie a doplnky na bicykel. U nás máte prístup k viac ako 10 000 produktom, 10-ročným skúsenostiam, rýchlemu doručeniu, dôveryhodnému obchodu a personalizovaným službám s doručením bicykla až k vám domov.

 

Najdôležitejšie novinky priamo na vᚠemail

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracováva len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na vᚠemail. Súhlas môžete kedykožvek odvola písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokožvek informačného emailu.